1919–1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin fəaliyyətində hərbi dəniz aspektləri .....                        Peşəkar idmançılar yetişdirən idman cəmiyyəti-DİN İC .....                        Qaradağlı faciəsindən 26 il ötür .....                        Erol Sezgindən yeni şeir .....                        O duyğular, o hisslər indi mənə çox yaddır... .....                        Afrin əməliyyatı: 24 gündə 31 şəhid, 143 yaralı .....                        “Lazım olan məqamda Ali Baş Komandanımızın əmri uğurla yerinə yetiriləcəkdir” .....                        Nəhayət, güc toplayıb, yoluma davam etdim... .....                        QƏDİM TİFLİSİN CANLI ENSİKLOPEDİYASI .....                       
15-02-2018, 08:40
Ömrünün çiçəklənən vaxtı


Azərbaycan aşıq sənətində ağır itki oldu. Azə[center][/center]rbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü, Şirvan aşıq məktəbinin layiqli davamçısı olan Aşıq Vüqar Mahmud oğlu Niftəliyev 10 yanvar 2018-ci ildə infarkt keçirərək gözlərini əbədi yumdu, haqq dünyasına qovuşdu.

Aşıq Vüqar Mahmud oğlu Niftəliyev 3 noyabr 1970-ci ildə Şamaxı rayonunun Şıxzərli kəndində sazlı-sözlü Aşıq Mahmud Ələsgər oğlunun ocağında dünyaya göz açmışdı. Aşıq Vüqarın atası Şirvan aşıq məktəbinin ustadı, sayılıb-seçilən aşıqlarından olmuşdur. Elə Aşıq Vüqarın ilk ustadı da aşıq Mahmud olmuşdur.
Aşıq Mahmud aşıqlığın bütün incəliklərini, səhnə mədəniyyətini, dastançılığı öyrətmişdir. Aşıq Mahmud gənc Vüqarı özü ilə el şənliklərinə, dövlət tədbirlərinə aparar, çiyin-çiyinə çalıb oxuyardılar.
Amansız ölüm aşıq Mahmudu 2 iyun 2002-ci ildə ömrünün çiçəklənən vaxtı Vüqardan ayırıb haqq dünyasına qovuşdurdu. Hamı düşünürdü ki, aşıq Mahmudun sazı bir daha dillənməyəcək. Ancaq gənc Vüqar ustadların təkidi, xeyir-duası ilə aşıqlığa başlayır. Az bir müddətdə elin hörmətini qazanır. Aşıq Vüqar Şirvan aşıq məktəbinin ən ləyaqətli davamçılarından biri idi. Aşıq Vüqar ömrünün çiçəklənən vaxtı amansız ölümün, əcəlin əlindən qurtara bilmədi.
Hər kəsin bir ömrü var, necə ki, payız yarpağının ömrü kimi. Aşıq Vüqarın ürəyində çox arzuları vardı, ancaq ömrü vəfa etmədi.
10 yanvar 2018-ci ildə haqq dünyasına qovuşdu. Aşıq Vüqar tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaq.
Aşıq Vüqarın ölüm xəbərindən sonra ona həsr olunan şeirləri oxuculara çatdırmağı mən də özümə borc bildim.


Apardın

Zalım əcəl, nəydi qəsdin-qərəzin,
Necə qıydın şirin cana, apardın!
Arzuları çiçək açan aşiqi,
Nə tez çəkdin imtahana? Apardın!

Ürəyində getdi neçə arzular,
Bu acı xəbəri duyan qan ağlar.
Yas tutub Vüqara qocaman dağlar,
Bürüdün ağ kəfən-dona, apardın.

Görən geri dönəcəkmi bu bahar,
O dəyərli insan, gözəl sənətkar.
Xamisin qəlbinə dolub qəm-qubar,
Əzrail, vermədin aman, apardın!

Aşıq Xamis Xanışoğlu
11.01.2018

Yalvarım

Sən sazsız-söhbətsiz durmazdın bir an,
Bəs niyə gəncliyin tez oldu viran.
Əlacın duyanı yaradan quran,
De, hansı əldəsə ələ yalvarım.

Ömür gülşəninə nə tez yağdı qar,
Həkimlər dərdinə qaldılar naçar.
Qardaş, bu dərmanın harda, kimdə var,
Gəzim dağı-daşı, elə yalvarım.

Həyat aşıq üçün yaranıb cəfa,
Ölümə dərman yox, ömürə vəfa.
Sənə həkimlərdən olmadı şəfa,
Qoy ana torpağa belə yalvarım.

Aşıq Rza
11.01.2018


Apardı

Nə yaşa baxmadı, nə insanlığa,
Nə rəhmi gəlmədi bu cavanlığa.
Vaxtsız gələn əcəl bircə anlığa,
Aman da vermədi, aldı apardı...
"Ölüm Peşrosu"nu çaldı, apardı...

Yeri məclislərdə yuxarı başda,
Xətrini istərdi dost da, yoldaş da.
Nə deyim fələyə, bu cavan yaşda,
Könlümüzü dərdə saldı, apardı,
"Ölüm Peşrosu"nu çaldı, apardı...

Adı yaraşırdı şəxsiyyətinə,
Həmişə sadiqdi saf niyyətinə.
Ata sənətinə, öz sənətinə,
Arzuları yarım qaldı, apardı,
"Ölüm Peşrosu"nu çaldı, apardı...

Xəyyam MəmmədovNə tez oldu bu səfər
(Aşıq Vüqar Mahmudoğlunun
əziz xatirəsinə)

Nəvən hələ sənə saz gətirməmiş,
Yaşın üstə bir yaş yaz gətirməmiş.
Mahmudun yarası köz gətirməmiş,
Aşıq Vüqar nə tez oldu bu səfər?

Bir sədəfli saz da aslı qaldı,
Neçə bəy gəlinin vüsalı qaldı.
Təqvimdə neçə toy yazılıqaldı,
Aşıq Vüqar nə tez oldu bu səfər?

Nə tez söndü axı eşqin həvəsin?
Ədəbdə, ərkanda olmaz əvəzin.
Saraylarda qaldı nəfəsin,səsin,
Aşıq Vüqar nə tez oldu bu səfər?

Şirvan üstə idi hər şövqün, şəstin,
Kərəmi, Şikəstə içrə bitmişdin.
İslamla görüşmü təyin etmişdin,
Aşıq Vüqar nə tez oldu bu səfər?

Dedilər köçmüsən sənət yoldaşım,
Eşitcək sinəmə əyildi başım.
Əmi kimi kimdən soruşsun Haşım?
Aşıq Vüqar nə tez oldu bu səfər?

Aşıq Haşım Qubalı
11 yanvar 2018

Allah Aşıq Vüqara rəhmət etsin.

Hüseyn Məmmədov,
"Bütöv Azərbaycan" qəzeti
5-02-2018, 10:55
Ana laylası


Hüseyn MƏmmƏdov,
“Bütöv Azərbaycan" qəzeti

Ana laylası

Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair və yazıçılar daim dövlətimizin diqqətində olub. Onların yazdıqları əsərlər dövri mətbuat vasitəsi ilə öz oxucularına çatdırılıb. Bu gündə bu ənənə öz axarı ilə davam edir. Vaxt aşırı gənc şairlərin şeirləri, hekayələri qəzetmiz vasitəsi ilə oxucu kütləsinə çatdırılır. Belə gənc şairlərdən biri də dağlar qoynunda yazıb, yaradan Rəman Məmmədovdur.

Rəman Ramiz oğlu Məmmədov 28 yanvar 1999-cu ildə sazlı, sözlü hüsnikar gözəlliyi ilə seçilən, axarlı-baxarlı Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndində dünyaya göz açıb. 2005-ci ildə Niyazi İsgəndərov adına İnəkboğan kənd tam orta məktəbinə daxil olub. Hələ məktəbdə oxuduğu illərdə Ədəbiyyata, şeirə böyük maraq göstərən Rəman 7-ci sinifdə oxuyanda ilk şeirini yazmağa başlayır. Rəmanın ilk şeiri "Ana laylası" adlanır. Şeiri öz anasına həsr edib. Balaca Rəmanın bu şeiri ədəbiyyat müəllimi tərəfindən bəyənilir və yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Müəllimi tərəfindən deyilən bu gözəl sözlərdən sonra Rəman daha da həvəslənir.
Gənc məktəbli Rəman "Ana laylası" şeirini olduqca gözəl yazıb. Ananın balası üçün çəkdiyi əzab-əziyyəti, yuxusuz qaldığı gecələri olduqca gözəl təsvir edib.

Odur həyatın baharı, yazı
O olub dilimin söhbəti, sözü.
Ana qədər söylə kim çəkib nazı,
Dərdimin dərmanı Ana laylası.

Bəli, Rəman çox düz qeyd edib hər bir kəsin "Dərdimin dərmanı Ana laylası".
Və yaxud "Söyləmə" qoşmasında da insanları yaxşılığa çağırır, yalana pisliyə nifrət edir.

Nə qədər ömrün var yaxşılıq eylə,
Heç kimə dünyada yalan söyləmə.

Rəman Məmmədov deyir ki, əsasən bəhrələndiyim şairlər elimizin gözəl şairi İlyas Tapdıq, Dəmir Gədəbəyli, Poladoğlu, Aşıq İsfəndiyar Rüstəmov, Aşıq Alqayıt Göyçəli,gənc şairə Çiçək Həsənova və başqalarından bəhrələnirəm. Onları mən özümə ustad bilirəm. Həmişə onların yaradıcılığı ilə maraqlanır və bu günün özündə də onlardan bəhrələnirəm.
Rəman 2016-cı ildə Niyazi İsgəndərov adına İnəkboğan kənd tam orta məktəbini bitirib, 200-ə qədər şeiri var. Dövri mətbuatda birinci dəfədir ki şeirləri dərc olunur.

Ana laylası

Həsrətdən gecelər yata bilmirəm,
Dərdimin dərmanı ana laylası.
Əlimi uzadıb çata bilmirəm,
Dərdimin dərmanı ana laylası.

Odur həyatın baharı, yazı
O olub dilimin söhbəti, sözü.
Ana qədər söylə kim çəkib nazı,
Dərdimin dərmanı Ana laylası.

Bu uzun yollardan yaman yoruldum,
Bulandım sellər tək bir an duruldum.
O həzin səsinə yaman vuruldum,
Dərdimin dərmanı Ana laylası.

Saçlarım ağardı, belim büküldü,
Çiynimə dünyanın yükü töküldü.
Rəmanam, başımdan alov töküldü
Dərdimin dərmanı Ana laylası.

Öldürəcəkdi

Məndən ayrılmısan xoşbəxt olasan,
Mənim talehimə xətt çəkən fələk.
Sənin talehinə xətt çəkəcəkdir,
Sənidə mənimlə öldürəcəkdir.

Qaçmaq olmur əzrayıldan heç yana
Həyat budur çatmısansa son ana
Son anda bəxdimiz bir güləcəkdir,
Sənidə mənimlə öldürəcəkdir.

Mən yardan yaralı, sən var-dövlətdən,
Qara yazıb bəxtimiz əzəldən.
İkimizə əzrayil bir gələcəkdir.
Sənidə mənimlə öldürəcəkdir.

Rəmanam qorxu yox gəlib gedərsən,
Bir gün yaranmısan, bir gün ölərsən.
Yaradan sənidə mənə verəcəkdir,
Sənidə mənimlə öldürəcəkdir.

Azalıb

Qabaqlar məhəbbət sevgi çox idi,
Hər kəs bir-birinə hörmət edirdi.
O günlər o illər tezcədə keçdi,
Hər kəsə etibar artıq azalıb.

Hər kəs bir-birinə quyular qazır,
Yaxşılığı qoyub pisliyi sevir.
Başına götürüb bəla dünyanı,
Pislər ayaq alıb yaxşı azalıb.

Qabaqlar var idi böyüyə hörmət,
İndi hörmət edir yüzdə bir insan.
Qalmayıb etibar artıq heç kəsə,
Etibarlı insan artıq azalıb.

Rəmanam dəyişib dünya nədənsə,
Ana istəməyir öz balasını.
Hərəyə bir cürə xəstəlik keçib,
Oğula etibar artıq azalıb.

Söyləmə

Yaxşı əməlinlə çalış ad qazan,
Böyük səhv eyləyir yolundan azan.
Nə qədər ömrün var yaxşılıq eylə,
Heç kimə dünyada yalan söyləmə.

Bu dünya bəzəkdir, naxışı hanı?
Ala gözlər süzür baxışı hanı?
Dağ üstə göndərdi çəni, dumanı,
Dağlarda dumanı yaman söyləmə,

Şairəm ağlaram ürəyimdə mən,
Yaxşını saxlaram ürəyimdə mən.
Dünya tez aparır yaxşını nədən?
Gəl bu dünyaya sən doğru söyləmə.

Yalandı deyiblər bu dünya yalan,
Hər kimə nə versə alandı-alan.
Rəmanında halı olar pərişan,
Gəl şair Rəmana yalan söyləmə.

Ölürəm

A dostlar yığılın gəlin yanıma,
Fələk mənə zülüm verir, ölürəm,
Tapılmır dərdimə heç yerdə çarə,
Həyat məni dara salıb, ölürəm.

Anam gözü yaşlı, atam fikirli,
Bacım ölməmişdən dil deyir mənə,
Qardaş dözəmmirəm, döz deyir mənə,
Fələk nələr etdi indi ölürəm.

Qılıncını mənə çaldı yaradan,
Belimi qırıb gözümü tökdü o andan,
Çəkdiyim əziyyət puç oldu artıq,
Həyata əlvida deyib ölürəm.

Rəmanam ömrümün sonu çatladı
Qismətim beləymiş nə etmək olar.
Bircə şeyə dözəmmirəm deyirəm,
Anam gözü yaşlı qalıb ölürəm.

Gədəbəylidi

Mən bu gözəl eldə dünyaya gəldim,
Həyatın qədrini bu eldə bildim.
Bir qıza vuruldum, birini sevdim,
Məni dərdə salan Gədəbəylidi.

Naz ilə gedərək canımı aldı,
Sevən ürəyimi odlara saldı.
Həmişəlik mənim qəlbimdə qaldı,
Ömrümün bəzəyi Gədəbəylidi.

Qara gözlərinə baxdı gözlərim,
Bir anlıq yadımdan çıxdı sözlərim.
Ordaca tutuldu mənim dizlərim,
Bu canımı alan Gədəbəylidi.

Rəmanam sevirəm, sevəcəm onu,
Bilirəm ölümdür həyatın sonu.
Deyirəm sevgilim qoy bilsin bunu,
Bu qəlbimdə qalan Gədəbəylidi.

Bu günlərdə Rəmanın doğum günü oldu. Rəmanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edirəm! Rəmana Allahdan uzun ömür can sağlığı arzulayıram
.


2-02-2018, 09:26
1-02-2018, 18:49
Necə də çoxdan mən Romada olmamışdım. Əzəmət və sadəlik şəhəri,
mənim şəhərim. Qürbətdə olarkən eşitdiklərimə inana bilmədim ki, Sulla
hakimiyyətdən uzaqlaşmış və qaçmışdır, onun tərəfindən qanunsuz elan olunmuş
hər bir kəs isə geri qayıda bilərdi.
Qadeslə söhbət - 1
1-02-2018, 18:29


Dünya-yalan adıyla bəzədilən yeganə gerçək. Kimlər sənin qoynunda var olmadı,kimlər nakam,kimlər yox olmadı kı?! Şanlı və qanlı tarixlər yaşandı. Hər bir canlıya mənzil oldun.Dedilər,dünya dəyişilib.Dəyişilən sən deyilsən məgər. Qoynunda böyüyən fərqli yolları seçən və seçdikləri yolların bəlasına düçar olanlar imiş.
Yalan adıyla bəzədilən yeganə gerçək - DÜNYA
27-01-2018, 12:13

Sevgi gözəl hissdir. Insanı sevindirir , motivasiya edir , ruhunu sanki göylərə qaldırır. Hətta insan bir zaman gözlərində böyütdüyü ən uca dağın zirvəsini belə artıq fəth emiş kimi olur. O qədər qol qanad açır ki , özünü zirvələr fatehi Qartal kimi hesab edir. Yer üzünə naz sataraq süzür uca zirvələrin arasında.
Sevgi…
22-01-2018, 17:04
12-01-2018, 19:01

“Bəzən, o qədər çarəsiz olarsan, hardan başlayacağını bilməzsən, bütün olaylar üst-üstə gələr. Son ümidin yenidən başlamaq olar”.
Mən sabah intihar edəcəm

20-12-2017, 17:23
Hərbi həkim, vətənpərvər şair, ləyaqətli baş redaktor!
Ramiz DUYĞUN - 80
15-12-2017, 06:44


Uca dağların əzəmətini onun ətəklərindən hiss etmək mümkün deyildir. Dağdan uzaqlaşdıqca qüdrəti, möhtəşəmliyi daha aydın göründüyü kimi, böyük insanları da zaman bizdən uzaqlaşdırdıqca onların nəhəng silueti gözümüz önündə daha tam cizgilərlə canlanır.
Elimizin və elmimizin ağsaqqalı - Akademik Həsən Əliyev
����������� ��������� ������ � �����-����������.
��� dle ������� ��������� ������� � �����.
���������� ���� ������ ��������� � ��� �����������.
Sorğu
Saytımızda hansı mövzulara daha çox yer verilməsini istəyirsiniz?

Azərbaycan tarixi
Hərbi
İdman
Musiqi
Dünya hadisələri
Əyləncə
Kriminal
Mədəniyyət

Son buraxılışımız
Facebook səhifəmiz
Təqvim
«    Fevral 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Reklam
Hava
Valyuta
Reklam

Sayğac
Ən çox baxılanlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xəbər lenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto
Hər ötən il növbəti il üçün xatirəyə çevrilir; bəzən xatırlanır, bəzən də yenidən yaşanılır. Ancaq elə illər var ki, onları yenidən yaşamaq mümkün olmur. Bu illərə Türkiyənin unudulmaz 90 - cı illərini aid etmək olar. Axı həmin illəri yaddaqalan edən nəydi?
Butov.az Türkiyə mətbuatına istinadən həmin unudulmazlığı təqdim edir:
Türkiyənin unudulmaz 90 - cı illəri...
Video
https://www.youtube.com/watch?v=gd75lEyQX58

Şəhidlərə mahnı həsr olunub.

All rights reserved ©2012 Butov.az
Created by: Daraaz.net Wep Developer By DaDaSHoV
MATERİLLARDAN İSTİFADƏ EDİLƏRKĦƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!